FumigacjaFumigacja - Gdańsk, Gdynia

Fumigacja, czyli gazowanie, to nowoczesna i zaawansowana metoda wykorzystująca fumiganty – specjalne związki chemiczne, które w odpowiednich warunkach wilgotności i temperatury utrzymują się w bardzo dużym stężeniu. Pozwala ono skutecznie zlikwidować obecność szkodników. Fumigacja dotyczy ładunków pakowanych luzem, towarów rolno-spożywczych, silosów, elewatorów, magazynów, kontenerów, samochodów ciężarowych, pustostanów. Taka metoda pomoże zwalczyć także szkodniki drewna.

 

Fumigacja – (gazowanie) - to metoda wykorzystująca związki chemiczne – tzw. fumiganty. W odpowiednich warunkach temperatury i wilgotności związki te utrzymują się w stężeniu gwarantującym skuteczne zwalczenie szkodników.

 

Fumigujemy:

  • towary rolno-spożywcze, zboża, pasze, ziarno kakaowe, tytoń, kawa, orzeszki, ryż itp.
  • ładunki pakowane luzem oraz paczkowane
  • silosy, elewatory, magazyny, kontenery, samochody ciężarowe
  • puste obiekty
  • Zwalczamy szkodniki drewna np w meblach, ramach itp.

 

owady w jedzeniu 03
owady w jedzeniu 01
owady w jedzeniu 02